У 2007 р. закінчила філософський факультет Прикар­патського національного університету ім. В. Стефаника.

З 2008 р. працює в Національному заповіднику "Давній Галич" на посаді молодшого наукового співробітника науково-освітнього відділу. Займається популяризацією пам'яток історії і культури дав­нього Галича. Працювала над темами "Могила князя Святослава в Карпатах", "Розвиток філософської думки в Галицько-Волин­ському князівстві", "Філософія туризму".


Тел.: + 38 /03431/ 2-30-14.

 

У 1986 році закінчила з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут. Працювала майстром з озеленення МП "Зеленбуд" в м. Галичі. З квітня 1995 року – старший науковий співробітник відділу охорони природи заповідних територій Національного заповідника "Давній Галич".
Брала участь у міжнародних наукових конференціях. Співавтор довідника-путівника "Галич та його довкілля", буклета "Мальовничими стежками Галицького краю". Працює над науковою темою "Дослідження, збереження і використання історичних ландшафтів Галича та його околиць".

Закінчила у 1996 році філологічний факультет Прикарпат¬ського університету ім. В. Стефаника. З 1995 р. працює молодшим, а з січня 2006 р. – старшим науковим співробітником відділу фондів Національного заповідника "Давній Галич". Здійснює роботу з обліку музейних фондів, готує статистичні матеріали про їх рух у заповід¬нику, веде книгу надходжень та інвентаря за групою "Тканина–шкіра".
У 2014 році отримала підвищення кваліфікації при Націо¬нальній академії керівних кадрів культури та мистецтв.
Співавтор каталога "Нумізматична колекція у фондах заповідника". Автор статей на багатьох міжнародних конференціях, присвячених збереженню та використанню культурної спадщини України.У 2009 році нагороджена Грамотою Галицької районної державної адміністрації та районної ради за значний внесок у збереження національної історико-культурної спадщини.

Тел.: + 38 /03431/ 2-26-60.

У 1998 році закінчив історичний факультет Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. До 2013 р. працював у галузі управління культури області (пам'яткоохоронна діяльність та музейництво).
У Національному заповіднику "Давній Галич" працює з 2013 року. Автор ряду краєзнавчих публікацій у ЗМІ, наукових збірниках. Сфера наукових зацікавлень: Галич у період австро-угорського панування 1772–1918 рр.; військова історія та оборонна фортифікація Першої світової війни на теренах сучасного Галицького району; Галич у філокартії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Член Національної спілки краєзнавців України.

Тел.: + 38 /03431/2-30-14.

У 1981 році закінчила Калуське культурно-освітнє училище, в 2012 р. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила. З 1988 року працювала в Музеї народної архітектури та побуту Прикарпаття на посаді молодшого наукового співробітника. У Національному заповіднику "Давній Галич" працює з 1994 року. Спочатку – у відділі фондів, а з 2002 р. – завідувач науково-експозиційного відділу Музею народної архітектури та побуту Прикарпаття. Досліджувала опільську вишивку, народні обряди та звичаї. Вивчала теми "Опільська вишивка", "Господарська діяльність: тваринництво", "Родинно-побутові пісні Опілля", "Народні знання, світоглядні уявлення, вірування Опілля кін. ХІХ – поч. ХХ ст."

Співавтор монографії "Опілля", каталога "Опільська вишивка", автор багатьох статей з питань дослідження матеріальної та духовної культури Опілля.

Тел.: + 38 /03431/ 2-26-60.

З У 2012 р. закінчила Інститут туризму Прикарпатського націо¬нального університету ім. В. Стефаника.
З 2007 р. працює в Національному заповіднику "Давній Галич" на посаді молодшого наукового співробітника історичного відділу. Займається вивченням та популяризацією історії княжого Галича.
Працює над темамою "Сакральні пам'ятки середньовічного Галича".
Тел.:+ 38 /03431/ 2-16-68.

У 1992 році закінчила Калуське культурно-освітнє училище. З 1990 року працювала в краєзнавчому музеї на посаді доглядача. З 1994 року – молодший науковий співробітник Музею народної архітектури та побуту Прикарпаття Національного заповідника "Давній Галич".
У 2012 р. закінчила Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького. Займається дослідженням Опілля. Вивчала теми "Народний одяг Опілля", "Народні звичаї та обряди", "Громадський та сімейний побут", "Весільна обрядовість Опілля". 
Співавтор монографії "Опілля". Автор статей з питань дослідження духовної та матеріальної культури.

Тел.: + 38 /03431/ 3-12-42.

У Національному заповіднику "Давній Галич" працює з лютого 2002 року. Спочатку – на посаді завідувача сектора туризму та екскурсій науково-освітнього відділу, а з червня 2003 року – науковий співробітник відділу фондів.
У 2008 р. закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом.

Тел.: + 38 /03431/ 2-26-60.

Кандидат історичних наук
У Національному заповіднику "Давній Галич" працює з листопада 2003 року. У 2007 р. закінчила ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника". В 2011 р. закінчила аспірантуру того ж вузу за спеціальністю "Етнологія". У 2012 р. захистила кандидатську роботу на тему "Господарська та матеріальна культура Опілля в 90-х роках ХІХ ст. – 30-х роках ХХ ст. (на матеріалах Рогатинського та Галицького районів Івано-Франківської області)". З 2014 року працює старшим науковим співробітником відділу фондів. Здійснює роботу з обліку музейних фондів, готує статистичні матеріали про їх рух у заповіднику, веде інвентарну книгу за групою "Археологія". У 2014 році отримала підвищення кваліфікації при Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв. Наукова тематика – дослідження історико-етнографічного району Опілля. Автор 18 наукових статей, із них 11 надруковано у фахових наукових виданнях.

Тел.: + 38 /03431/ 2-26-60.

Page 2 of 2

Expeditions

Експедиції

У 2000 р. була створена Комплексна науково-дослідницька експедиція Заповідника. Науковим консультант...

28 Mar 2011 Hits:3432

Read more

Architecture

The Castle of Halych

The prominent historian, one of the researchers of ancient Halych A. Petrushevych considered, that t... Read more

05 Apr 2011 Hits:14945

Churches of the Karmelits

In the war-time in 1655 the church and the buildings of the monastery were blasted and emptied. The ... Read more

02 Apr 2011 Hits:14890

The Churche of the Nativity

Nobody of researchers was lucky enough to set the date of the constructions of the church, although ... Read more

02 Apr 2011 Hits:1419