(Наукове видання). - Івано-Франківськ: «Нова Зоря», 2015 р. – 320 с.


У колективній монографії поміщено дані про безцінні археологічні знахідки Галича і Галицької землі, виявлені нетрадиційними методами дослідження давньоруських пам‘яток за останні роки. На підставі багатого фактологічного матеріалу вималювалася цілісна картина археологічної спадщини зруйнованого міста внаслідок Батиєвого нашестя 1241 року, показано високий рівень ремісництва і мистецької культури краю в княжу добу.
Книга призначена для істориків, археологів, краєзнавців.

(Наукове видання). - Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2015. - 416 с.

У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції «Авраамічні релігії: проблеми свободи совісті та віросповідання в контексті різноманітних чинників у сфері суспільного буття в Україні та світі», яка відбулася в Національному заповіднику «Давній Галич» 4–5 червня 2015 року.
Матеріали висвітлюють широке коло питань, зокрема співіснування різних конфесій в Україні, проблеми свободи совісті і свободи релігії, духовні імперативи християнства у філософських концепціях мислителів давнини і сучасності, регулювання релігійних взаємовідносин у національному законодавстві тощо.

Expeditions

Експедиції

У 2000 р. була створена Комплексна науково-дослідницька експедиція Заповідника. Науковим консультант...

28 Mar 2011 Hits:3430

Read more

Architecture

The Castle of Halych

The prominent historian, one of the researchers of ancient Halych A. Petrushevych considered, that t... Read more

05 Apr 2011 Hits:14943

Churches of the Karmelits

In the war-time in 1655 the church and the buildings of the monastery were blasted and emptied. The ... Read more

02 Apr 2011 Hits:14888

The Churche of the Nativity

Nobody of researchers was lucky enough to set the date of the constructions of the church, although ... Read more

02 Apr 2011 Hits:1416